Logo

 

 

ΓΡΑΨΤΕ ΜΑΣ

9641/1990 ΕΦ ΑΘ ( 62942)

 

Περίληψη:

Δ/ΝΗ/1993 (1388)

Απόδειξη. Δεν διατάζεται για γεγονότα που αποδεικνύονται προαποδεικτικώς. Τα συμβόλαια αποτελούν πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνονται σ` αυτά. Προσβολή εγγράφου ως πλαστού. Δεν αποτελεί αντικείμενο αποδείξεως τα πράγματα τα οποία είναι αρμόδιος να διαπιστώσει ο συμβολαιογράφος (αδυναμία συμβαλλομένου να υπογράψει).

 

Απόφαση:

Εφετείο Αθηνών 9641/1990

 

Πρόεδρος : Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης.

Εισηγητής: Βασίλειος Μούτσιος, Εφέτης.

Δικηγόροι: Μιχαήλ Λίγγος, Βασίλ. Τσόνογλου.

 

Από το άρθρο 341 ΚΠολΔ  προκύπτει  ότι  απόδειξηδεν  διατάξεται  για γεγονότα  που  αποδεικνύονται  προαποδεικτικώς,  όπως είναι εκείνα που αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, που περιέχουν πλήρη απόδειξη  κατά το  άρθρο  438  του  ίδιου Κώιδκα, δηλαδή για όλα όσα βεβαιώνονται σοτ έγγραφο ότι έγιναν ενώπιον του υπαλλήλου που συνέταξε το  έγγραφο  και εφόσον  αυτός  ήταν  καθ`  ύλη  και κατά τόπο αρμόδιος για να κάμει τη βεβαίωση αυτή (ΑΠ 491/81 ΝοΒ 30.51). Τέτοια δε δημόσια  έγγραφα  είναι τα   συμβόλαια   που   συντάσσονται  κατάτους  νόμιμους  τύπους  απότο συμβολαιογράφο τα οποία αποτελούν πληρη απόδειξη για όσα  βεβαιώνονται σ`  αυτά  ότι  έγιναν  από  το συμβολαιογράφο, ή ενώπιόν του, χωρίς να επιτρέπεται ανταπόδειξη παρά μονο με  την  προσβολή  των  εγγράφων  ως πλαστών (ΑΠ 394/80 ΝοΒ 29.689, ΕΑ 10132 και 10132 και 10137/78 ΝοΒ Νοβ 27.  975, 976). Κατά των πιο πάνω εγγράφων δεν επιτρέπεται ανταπόδειξη ειμή μόνον όταν το έγγραφο προσβάλλεται ως πλαστό. Οι ισχυρισμοί ότι ο συμβαλλόμενος δεν μπορούσε να υπογράψει ή ήταν αγράμματος δεν  συνιστά προβολή ισχυρισμού για πλαστότητα, ούτε νόμιμο λογο ακύρωσης αυτού (ΑΠ 549/1980  ΝοΒ 28. 1952), εφόσον γίνεται σχχετική αναφορά στο συμβόλαιο γι` αυτό (ΑΠ 94/1979 ΝοΒ 27. 1084). Στην προκείμενη περίπτωση, από  το 3754/6.11.1986  συμβόλαιο  γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσπιών Γ.Α., αποδεικνύεται ότι ο πατέρας των διαδίκων Σ.Κ.  δήλωσε  προφορικά στη  συμβολαιογράφο  τη  βούλησή  του  για  τη  γονική  παροχή και την αδυναμία του να υπογράψει λόγω πάθησης των χεριών του και  αφού  έγινε αναφορά  του  περιστατικού  αυτού  στο  συμβόλαιο  υπογράφηκε  απότους υπόλοιπους συμβαλλομένους και τους μάρτυρες. Ως  προς  τα  περιστατικά αυτά,  που  ήταν αρμόδια να διαπιστώση η πιο πάνω συμβολαιογράφος, και εφόσον το συμβόλαιο αυτό δεν προσβάλλεται  ως  πλαστό  αποτελει  πλήρη απόδειξη.